2002

De Boerderij Op ter Borg te Wirdum


Uitgegeven in 2002, uitverkocht. 


Inhoud: 

De ontwikkeling van het landschap en de bewoning   Piet Kooi 
De geschiedenis van Op ter Borg tot 1594   Redmer Alma 
De bewoners van Op ter Borg   Dries Steenhuisen 
De bouwgeschiedenis van Op ter Borg   Jan van der Hoeve 
De restauratie van Op ter Borg, 1999 - 2000   Kor Holstein 


 Het boek is uitgegeven naar aanleiding van het gereedkomen van de restauratie van het voorhuis.

terug naar publicaties