1998

De Kerk te Hornhuizen


Uitgegeven in 1998, uitverkocht


Inhoud: 

Bodem en landschap   Piet Kooi 
Bouwgeschiedenis   Jan van der Hoeve 
Geschiedenis en interieur   Reint Wobbes 
De familie Tamminga in 1498   Redmer Alma 
De restauratie, 1989 - 1997   Kor Holstein 


Het boek is uitgegeven naar aanleiding van het gereedkomen van de totale kerkrestauratie.


terug naar publicaties