1994

De Nederlands Hervomde kerk te Niehove


Uitgegeven in 1994, uitverkocht


Inhoud:
Kroniek van de kerk Wija Friso
Grafzerken in de kerk Redmer Alma, Wija Friso en Reid van der Ley
Eigendomsoverdracht van de kerk Feike van Kammen
Verslag van een ooggetuige Feike van Kammen
Verslag van de restauratie Kor Holstein


Het boek is uitgegeven naar aanleiding van het gereedkomen van de totale kerkrestauratie


terug naar publicaties