2010

De Steentil bij Aduard


Uitgegeven in 2010, prijs € 7,50


Inhoud:
Voorwoord   Jan Oomkes 
Bodem en landschap   Jan Meijering en Harry Groenendijk 
Aduarderzijlvest en Aduarderdiep   Wija Friso
Bruggen en tillen   Wija Friso
Steentil   Wija Friso
Restauratie   Kor Holstein
Filmverslag   Fred den Haring 

incl. dvd herstel Steentil 2009, Historische Vereniging Aduard 
 

Het boek is uitgegeven naar aanleiding van het gereedkomen van de totale brugrestauratie 


terug naar publicaties