Het bureau

NH Kerk te Noorddijk

Geschiedenis


Het bureau Holstein Restauratie Architectuur is een in restauratie gespecialiseerde afsplitsing van het architectenbureau Team 4 te Groningen. Team 4 ontstond in 1975 door de samenwerking van vier Groninger architectenbureaus. 

 Het bureau Bügel Dubbeling Partners, als één van de samenwerkende bureaus in Team 4, heeft vanaf de invoering van de Monumentenwet in 1961, restauratie projecten ontworpen en de uitvoering van deze projecten begeleid. 

 In 1995 werd duidelijk dat Team 4 zich wilde concentreren op nieuwbouw en in dat jaar nam het nieuw zelfstandig opgerichte bureau Holstein – Team 4 Restauratie Architecten de restauratie portefeuille van Team 4 over. Het eerste complete restauratie project, van en met de planvorming tot en met de oplevering in 1997 was de restauratie van de NH Kerk te Noorddijk. 

 Tussen 1995 en 2003 werkten Team 4 Architecten en Holstein – Team 4 Restauratie Architecten vanaf hetzelfde adres aan het Zuiderpark in Groningen. Toen Team 4 in 2003 naar het Helperpark verhuisde, vertrok Holstein – Team 4 Restauratie Architecten naar Insulinde aan de Bankastraat en veranderde de naam in Holstein Restauratie Architectuur.


monumentenwet1961.jpg

Karakteristiek

Het bureau is een flexibel opererende partij in de markt. Door korte interne communicatielijnen kan snel en adequaat worden ingespeeld op de actualiteit van het moment. De heer ir K. Holstein is architect eigenaar en werkt binnen het bureau met drie goed opgeleide medewerkers, MBO en HBO niveau. Binnen het bureau heeft ieder een eigen specialisme en functie.

De Nederlandse beleidsuitspraken op het gebied van de monumentenzorg zijn van groot belang om Rijksmonumenten te kunnen onderhouden en te veranderen. Het bureau heeft een goede verhouding met de beoordelende instanties in Nederland en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Tevens is het bureau goed ingevoerd in de regelgeving en beleidsbelangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


 
[vloer oud laten, Kerk Niehove]

DoelstellingDe doelstelling van het bureau is samen te vatten door de inzet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen. Dit houdt in dat het bureau zich enerzijds heeft gespecialiseerd in technieken ten behoeve van behoud, herstel, vervanging en consolidering van de authentieke bouwsubstantie.


Het bureau staat voor de harmonische modificatie en transformatie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen.
Anderzijds staat het bureau ook voor harmonische ingrepen en aanpassingen in bestaande waardevolle gebouwde omgevingen. Het aanpassen en mogelijk 

uitbreiden van een monument ten behoeve van gebruik, met het verbeteren van het comfort is tenslotte een garantie voor behoud.
Opdrachten


Holstein Restauratie Architectuur werkt onder andere in opdracht voor particulieren, bedrijven, stichtingen, gemeenten en waterschappen. De opdrachten zijn uiteenlopend van kleine renovaties, badkamers en uitbouwen tot en met restauratie- en herbestemmingsprojecten van enkele miljoenen.


Binnen het bureau is veel kennis voor zorgvuldig behoud van cultureel erfgoed en bouwkundige oplossingen. Naast de restauratie van onder andere boerderijen, kerken en bedrijfscomplexen is het bureau ook gespecialiseerd in de restauratie van waterstaatkundige objecten als bruggen en sluizen.


Huisvesting[bedrijfsverzamelgebouw Insulinde]


Sinds 2003 is het bureau gehuisvest in de Kantoren Insulinde, een van oorsprong gemeentelijke lagere school. De school is gebouwd in 1923 onder architectuur van de toenmalige stadsbouwmeester J.A. Mulock Houwer. In 1997 is de school verbouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw.