(fotografie: Jan van Pelt, Autonoom fotograaf)

Kor Holstein

In 1987 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft als bouwkundig ingenieur met de specialisatie architectuur en restauratie. Op 1 maart 1995 startte hij een eigen bureau te Groningen, dat gespecialiseerd is in de bouwkundige restauratiepraktijk. 


 Daarvoor heeft hij als bouwkundig project officier gewerkt voor de Koninklijke Luchtmacht en voor het bureau GHK te Londen als restauratie architect. Tot slot heeft hij als restauratie architect gewerkt voor Team 4 Architecten, waarvan hij de toen actuele restauratie projectenheeft voortgezet.


Kor is verder actief als bestuurslid bij de Stichting Monument en Materiaal te Groningen en als bouwkundig bestuurslid binnen het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen. Hij is lid van de Bond van Nederlandse Architecten, evenals het bureau.


Het behoud, herstel en herbestemmen van monumentale objecten van allerlei aard is zijn specialisme. Architectonische ingrepen in een historisch waardevolle omgeving worden harmonisch vormgegeven met respect voor de wensen van de opdrachtgever.e-mail: kholstein@holstein-restauratie.nl
kantoor: 050 577 0059

download a Outlook V-card (.VCF)