Daniel van Huizen | Holstein Restauratie Architectuur

Daniël van Huizen

In 2004 afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool te Groningen als bouwkundig ingenieur. Op 26 juni 2006 is hij als bouwkundige in dienst getreden bij Holstein Restauratie Architectuur.

Na zijn afstuderen heeft hij op Curaçao gewerkt als bouwkundige, waarbij onder andere monumentale gebouwen werden hersteld en herbestemd.

Sinds 2008 is Daniël de projectleider bij de vorming van restauratieplannen en bij de uitvoering van restauratieprojecten. Daarbij is zijn technische kennis bij conservering van historisch waardevolle materialen en monumentale onderdelen onontbeerlijk. Daarnaast is zijn kennis en ervaring van/bij het uitvoeringsproces van een project van belang om tot een goed resultaat te komen.

Het steeds in een project verdedigen van kwaliteit, budget en tijd is zijn specialisme.