Helperpark 302
9723 ZA Groningen

HRA B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de provincie Groningen onder nummer 82660832.

Branchevereniging van Nederlandse Architecten. Het bureau werkt conform de voorwaarden van de DNR 2011.