Entree Fraeylemaborg Holstein Restauratie Architectuur

Holstein restauratie architectuur

Het bureau in Groningen voor zorgvuldige en verantwoorde ontwerpen ten behoeve van herstel, herbestemming, aanpassing en uitbreiding van monumentale panden en cultureel erfgoed.

Het logo is een weergave van de antefix, zoals deze voorkomt in het archeologisch museum te Epidaurus in Griekenland. Dit is een onderdeel van de klassieke Griekse tempelbouw, welke de technische functionaliteit van het afdekken van holle dakpannen, met de sierlijkheid van het palmet combineert.

Fraeylemaborg Holstein Restauratie Architectuur

Geschiedenis

Het bureau Holstein Restauratie Architectuur is een in restauratie gespecialiseerde afsplitsing van het architectenbureau Team 4 te Groningen. Team 4 ontstond in 1975 door de samenwerking van vier Groninger architectenbureaus.

Het bureau Bügel Dubbeling Partners, als één van de samenwerkende bureaus in Team 4, heeft vanaf de invoering van de Monumentenwet in 1961, restauratie projecten ontworpen en de uitvoering van deze projecten begeleid. 

In 1995 werd duidelijk dat Team 4 zich wilde concentreren op nieuwbouw en in dat jaar nam het nieuw zelfstandig opgerichte bureau Holstein – Team 4 Restauratie Architecten de restauratie portefeuille van Team 4 over. Het eerste complete restauratie project, van en met de planvorming tot en met de oplevering in 1997 was de restauratie van de NH Kerk te Noorddijk. 

Tussen 1995 en 2003 werkten Team 4 Architecten en Holstein – Team 4 Restauratie Architecten vanaf hetzelfde adres aan het Zuiderpark in Groningen. Toen Team 4 in 2003 naar het Helperpark verhuisde, vertrok Holstein – Team 4 Restauratie Architecten naar Insulinde aan de Bankastraat en veranderde de naam in Holstein Restauratie Architectuur.

Karakteristiek

Het bureau is een flexibel opererende partij in de markt. Door korte interne communicatielijnen kan snel en adequaat worden ingespeeld op de actualiteit van het moment. De heer ir K. Holstein is architect eigenaar en werkt binnen het bureau met drie goed opgeleide medewerkers, MBO en HBO niveau. Binnen het bureau heeft ieder een eigen specialisme en functie.

De Nederlandse beleidsuitspraken op het gebied van de monumentenzorg zijn van groot belang om Rijksmonumenten te kunnen onderhouden en te veranderen. Het bureau heeft een goede verhouding met de beoordelende instanties in Nederland en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Tevens is het bureau goed ingevoerd in de regelgeving en beleidsbelangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Doelstellingen

De doelstelling van het bureau is samen te vatten door de inzet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen. Dit houdt in dat het bureau zich enerzijds heeft gespecialiseerd in technieken ten behoeve van behoud, herstel, vervanging en consolidering van de authentieke bouwsubstantie.


Het bureau staat voor de harmonische modificatie en transformatie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. 
Anderzijds staat het bureau ook voor harmonische ingrepen en aanpassingen in bestaande waardevolle gebouwde omgevingen. Het aanpassen en mogelijk uitbreiden van een monument ten behoeve van gebruik, met het verbeteren van het comfort is tenslotte een garantie voor behoud.

Opdrachten

Holstein Restauratie Architectuur werkt onder andere in opdracht voor particulieren, bedrijven, stichtingen, gemeenten en waterschappen. De opdrachten zijn uiteenlopend van kleine renovaties, badkamers en uitbouwen tot en met restauratie- en herbestemmingsprojecten van enkele miljoenen.

 

Binnen het bureau is veel kennis voor zorgvuldig behoud van cultureel erfgoed en bouwkundige oplossingen. Naast de restauratie van onder andere boerderijen, kerken en bedrijfscomplexen is het bureau ook gespecialiseerd in de restauratie van waterstaatkundige objecten als bruggen en sluizen.

Huisvestiging

Vanaf 2023 werkt het bureau in de voormalige openbare basisschool aan de Rabenhauptstraat 65-1, gebouwd in de 1928-1929 naar ontwerp van architect S.J. Bouma. In de jaren 1989-1990 werd het gebouw in gebruik genomen door het grafisch museum en werd gedeeltelijk aangepast aan de nieuwe functie. Sinds 2016 is het gebouw in gebruik als kantoren.