Kor Holstein | Holstein Restauratie Architectuur

Kor Holstein

In 1987 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft als bouwkundig ingenieur met de specialisatie architectuur en restauratie. Op 1 maart 1995 startte hij een eigen bureau te Groningen, dat gespecialiseerd is in de bouwkundige restauratiepraktijk. 

 Daarvoor heeft hij als bouwkundig project officier gewerkt voor de Koninklijke Luchtmacht en voor het bureau GHK te Londen als restauratie architect. Tot slot heeft hij als restauratie architect gewerkt voor Team 4 Architecten, waarvan hij de toen actuele restauratie projectenheeft voortgezet.

Kor is verder actief als bestuurslid bij de Stichting Monument en Materiaal te Groningen en als bouwkundig bestuurslid binnen het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen. Hij is lid van de Bond van Nederlandse Architecten, evenals het bureau.

Het behoud, herstel en herbestemmen van monumentale objecten van allerlei aard is zijn specialisme. Architectonische ingrepen in een historisch waardevolle omgeving worden harmonisch vormgegeven met respect voor de wensen van de opdrachtgever.

Ir K. Holstein studeerde in 1987 af aan de Technische Universiteit te Delft, afdeling bouwkunde. Zijn afstudeerproject “Het Huis Millen, nabij Sittard” had als specialisatie architectuur en restauratie. Ook tijdens zijn opleiding in Delft was zijn leerprogramma steeds gericht op de restauratie, herbestemming en het behoud van historische panden.

Na zijn afstuderen vervulde hij zijn militaire dienst als bouwkundig project officier bij de Koninklijke Luchtmacht op de Vliegbasis Leeuwarden. Daarna tot 1989 als officier bij de Dienst Gebouwen Werken en Terreinen te Deventer. Daar werkte hij aan programma’s van eisen voor nieuwbouwprojecten, organiseerde hij het onderhoud voor panden op de Vliegbasis en werkte hij aan integrale structuurplannen van Vliegbases en opleidingskampen.

Vervolgens werkte hij als restauratie architect tussen 1989 en 1992 bij het in Londen gevestigd bureau Gilmore Hankey & Kirke. Hier was hij betrokken bij de planvorming voor de consolidatie, gedeeltelijke reconstructie en verbouwing van Lulworth Castle in Dorset. Ook andere verbouwings- en restauratie projecten werden in deze periode door hem gerealiseerd. Bovendien heeft hij destijds voor de Wereldbank een studie gemaakt van enkele restauratie projecten in Lahore te Pakistan.

Tussen 1992 en 1995 werkte hij als restauratie architect in dienst van Team 4 Architecten te Groningen. Daarna werkte hij als zelfstandig architect in Groningen onder de naam Holstein – Team 4  Restauratie Architecten. Sinds 2003 werkt hij onder de naam Holstein Restauratie Architectuur. Vanaf 1992 is hij betrokken geweest bij diverse restauratie projecten en monumentenzorg adviezen in Noord Nederland.

Naast zijn betaald werk zet hij zich ook in voor de belangen van het cultureel erfgoed. Hij is sinds 1998 secretaris van de stichting Monument en Materiaal; sinds 1995 bestuurslid van het Kastelen Lexicon Groningen en sinds 2004 bouwkundig bestuurslid van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen inzake het onderhoud van het Concerthuis aan de Poelestraat te Groningen.