tekening Holstein Restauratie Architectuur

Planvorming & advies

Binnen het bureau komen diverse plannen en adviezen tot stand deze zijn in enkele hoofdlijnen van elkaar te onderscheiden.

Adviezen

Quickscan

De quickscan is een klein haalbaarheidsonderzoek voor toekomstige gebruikers of gebruikers die voornnemend zijn om te verbouwen of te restaureren. Deze scan doet een globale uitspraak over kosten en mogelijkheden eventueel te samen met schetsen.

Bouwkundige rapportage

Een bouwkundige rapportage is een rapportage waarin de huidige onderhoudstatus van een gebouw of object weer gegeven wordt. In afwijking tot de meeste standaard bouwkundige rapportages is deze veel specifieker voor waardevolle objecten waarbij oplossingen worden geboden die voor deze objecten geschikt zijn. De rapportage wordt geleverd met begroting voor de geconstateerde werkzaamheden.

Meerjaren onderhoudsplannen

Een meerjarig onderhoudsplan, meestal voor een periode van 6 jaar, is een onderhoudsadvies met begroting om toekomstige budgetten te reserveren voor onderhoud. Deze plannen zijn tevens te gebruiken voor een ‘BRIM’ aanvraag. Vaak komen dergelijke plannen tot stand met een bouwkundige opname en een volledige opmeting voor de digitale tekeningen.

Interieur adviezen

Het ontwerpen en reconstrueren van historische kastenwanden, vloerpatronen, schouwen of het uitvoeren van een kleuronderzoek met advies zijn enkele voorbeelden van interieur adviezen die geleverd kunnen worden, echter kunnen zeer uiteenlopende historische adviezen worden geleverd.

Planvorming

Totaalplan & Restauratieplan

De wensen en eisen van de opdrachtgever zijn altijd het uitgangspunt voor een ontwerp. Op basis van goed overleg met de opdrachtgever wordt een duidelijk doel geformuleerd. In de planvorming worden geen verplichtingen aangegaan met betrekking tot de uitvoering. In deze fase van een project kan, op basis van een begroting, worden bepaald of de gewenste ontwikkeling financieel haalbaar is.

Een wezenlijk verschil met nieuwbouw is dat bij de restauratie van een waardevol pand, de bestaande structuur bepalend is voor het maken van een plan. Veelal wordt in planvorming de behoefte aan herstel gecombineerd met het voorzien van een nieuwe functie, met alle consequenties van dien.

Een restauratieplan begint met het opmeten van het gebouw. Vervolgens wordt een technische opname uitgevoerd. is het restauratieplan gevormd. Het is te vergelijken met het ontwerp van een nieuwbouwproject. Het restauratieplan wordt in nauw overleg met de opdrachtgever gevormd.