grrg begroting Holstein Restauratie Architectuur

Subsidie & financiering

Binnen Nederland worden subsidies verstrekt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De subsidies die op dit moment van kracht zijn worden vermeld op de website van RCE.

Als Nederlands belastingplichtige eigenaar van een rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud aan uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen. Het gaat hier alleen om onderhoud en niet om verbeteringen.

meer over belastingaangite

Als bezitter van een Rijksmonument zijn er enkele financiële regelingen en voordelen aangaande restauratie en onderhoudskosten aan het object. In vele gevallen kan een eigenaar bij het Nationaal Restauratiefonds een geschikte regeling treffen voor deze financiering.

meer over financieringen

Rijksmonumenten financiering

Restauratiefonds-hypotheek
Laagrentende lening voor de restauratie van rijksmonumentale woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie.

 

Voorfinanciering belastingteruggave
De Voorfinanciering Belastingteruggave zorgt ervoor dat u al eerder over de belastingteruggave kunt beschikken. Onderhoudskosten aan een rijksmonument zijn namelijk fiscaal aftrekbaar.

Niet rijksmonumenten financiering

Cultuurfonds-hypotheek
Een laagrentende lening voor de restauratie van uw gemeentelijk of provinciaal monument. Beschikbaar in negen provincies.

Regionale Restauratiefondsen
Een groeiend aantal gemeenten en provincies heeft in samenwerking met het Restauratiefonds een eigen Restauratiefonds. Hiermee financieren zij (delen van) hun eigen monumentenbeleid, door het verstrekken van laagrentende leningen.

Subsidie-op-termijn lening
In combinatie met een gemeentelijke Subsidie-op-termijn. U betaalt tijdens de looptijd alleen rente. Hierdoor heeft u lage maandlasten. Aan het einde lost u in één keer af met de gemeentelijke subsidie.

Belastingvoordeel

Kosten die u maakt voor het herstel van alles wat al in het pand aanwezig is. Voorbeelden van onderhoudskosten zijn:

  • Cascowerkzaamheden, zoals werkzaamheden aan dak, kozijnen en gevel.
  • Het buitenschilderwerk
  • Het opnieuw voegen van metselwerk
  • Het opstoppen of (deels) vervangen van een slecht rieten dak
  • Het vervangen van een defecte CV-ketel door een vergelijkbare ketel.

Belangrijk hierbij is dat de vervanging of reparatie de ‘oude staat’ moet herstellen.