Noordhorn Holstein Restauratie Architectuur

Vergunningen & monumentenzorg

Het veranderen, aanpassen of uitbreiden van een monument gaat gepaard met een bouwvergunning- en monumentenvergunning, anno nu is dit de WABO, ook wel de omgevingsvergunning, waarin alle benodigde vergunning in één aanvraag worden ingediend.

Holstein Restauratie Architectuur verzorg de gehele aanvraag zorgvuldig en compleet.
De keuzes die worden gemaakt tijdens de planvorming zijn met de juiste verwoording onderbouwing om zorgvuldig waardevolle objecten te behouden en te herbestemmen.

Binnen het bureau wordt zorgvuldig omgegaan met de wetgeving zoals deze geldt in het Bouwbesluit. 

Binnen het bureau is voldoende kennis en deskundigheid aanwezig om de plannen zondanig tot stand te brengen dat deze op de meeste vlakken voldoen aan het bouwbesluit voor bestaande bouw. Monumenten verdienen op vele punten extra aandacht en zullen in vele gevallen niet aan alle normen en regels kunnen voldoen zoals deze volgens de wet worden bepaald, wij zullen in deze gevallen gelijkwaardigheid of vrijstellingen aanvragen. Ook brandpreventiemaatregelen binnen monumenten en ontruimingsplattegronden worden zorgvuldig binnen het bureau gerealiseerd.
NOODKAART_PapierMolen Holstein Restauratie Architectuur
NOODKAART_Helperbad Holstein Restauratie Architectuur
Holstein Restauratie Architectuur

Archeologische vergunning

De archeologische vergunning is een vergunning die niet automatisch met de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Deze vergunning wordt namelijk door het rijk vergeven en niet door de gemeente zelf. Wanneer er sprake is van een archeologische waardevolle omgeving is het belangrijk dat hiervan in een vroeg stadium de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed regelmatig te informeren over de planvorming.

Monumentenzorg

De beleidsuitspraken op het gebied van monumentenzorg zijn van groot belang voor het kunnen uitvoeren van de mogelijke plannen. Het bureau heeft een goede verhouding met de beoordelende instanties in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Tevens is het bureau goed ingevoerd in de regelgeving en belangen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.