Publicaties

Publicaties


Het bureau is een geregistreerd uitgever in Nederland bij het bureau ISBN. In de publicaties wordt de geschiedenis van de panden, met de ontdekkingen tijdens de werken, vastgelegd en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Tevens wordt het proces van de restauratie behandeld en vastgelegd.


1994: De Nederlands Hervormde kerk te Niehove

1995: Stempel in het Schootsveld

1997: De kerk te Noorddijk

1998: De kerk te Hornhuizen

2002: De boerderij “Op ter Borg” te Wirdum

2010: De Steentil bij Aduard

2012: De Sint Willibrorduskerk te Sappemeer